Klachten en garantie

Klachten
Het is natuurlijk vervelend als u een klacht heeft over de producten of dienstverlening zoals u die ervaren heeft. Toch vragen wij u vriendelijk om uw klacht aan te geven bij voorkeur via e-mail. Dit kan ook telefonisch. Wij zullen de klacht bekijken en proberen naar ieders tevredenheid de klacht op te lossen.

Na ontvangst van uw klacht ontvangt u van ons een bevestiging. Wij zullen uw klacht binnen 14 dagen na ontvangst beantwoorden. Mocht het meer tijd nodig hebben, dan zullen wij u hiervan op de hoogte stellen. 

Bent u niet tevreden met de afhandeling van uw klacht? Dan kunt u deze voorleggen aan de Geschillencommissie Thuiswinkel, Postbus 90600, 2509 LP te Den Haag (www.sgc.nl). Ook kunt u uw klacht voorleggen aan de Geschillencommissie via het Europees ODR Platform (http://ec.europa.eu/consumers/odr/).

Garantie
Garantie is van toepassing op alle producten die door KantoortjeXL worden verkocht. Je hebt recht op een betrouwbaar product dat aan de beschrijving voldoet. Een product is defect als het onvolledig, beschadigd of kapot is, of als het niet goed werkt of niet kan worden gebruikt zoals door de verkoper beschreven is.

Je kunt niet altijd kiezen tussen een gratis reparatie, een gedeeltelijke vervanging of een nieuw product, omdat KantoortjeXL zich het recht voorbehoudt om de aangeboden oplossing te kiezen. Mocht er binnen een redelijke termijn een garantieprobleem optreden, dan zal KantoortjeXL het probleem voor je oplossen mits het product is gebruikt waarvoor het bedoeld is.

Neem contact op met onze klantenservice om een garantieclaim in te dienen, als het probleem onder de standaard wettelijke garantie valt. KantoortjeXL zal je probleem oplossen door jou de meest geschikte oplossing te bieden, hetzij door vervangende onderdelen te leveren, een gedeeltelijke terugbetaling te doen of een geheel nieuw product aan te bieden.